Chúng tôi đã cập nhật Hạn của dịch vụ Chính sách bảo mật . Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng an toàn với Cookie. Đăng nhập và duyệt trang web của chúng tôi cho biết bạn đã cho phép chúng tôi lấy thông tin vào / ra trang web bằng Cookie. Vui lòng truy cập Sử dụng cookie

Đối tác của chúng tôi

Với video thông minh có vai trò năng lực cốt lõi của EZVIZ, chúng tôi quyết tâm phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến và kết nối mọi thứ cho bạn. EZVIZ hiện đang hợp tác với Amazon Alexa, Google Assistant và IFTTT để khiến cuộc sống của bạn thông minh hơn.

Google Assistant

Amazon Alexa

IFTTT

Tính năng Google Assistant (Hỗ trợ google)

EZVIZ hiện đang hoạt động với các thiết bị hỗ trợ Google Assistant của bạn.

Lưu ý: Tính khả dụng của các sản phẩm EZVIZ hoạt động với Google Assistant có thể thay đổi theo quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện hoặc nhóm hỗ trợ EZVIZ tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Làm quen với Google Assistant của bạn. Google của riêng bạn, luôn sẵn sàng trợ giúp.

Amazon Alexa

Phát trực tiếp từ các camera EZVIZ của bạn trên Amazon Echo Show hoặc Amazon Fire TV.

Bạn đang không ở gần điện thoại hoặc máy tính để bàn của mình? Đâu là cách nhanh nhất để xem nguồn cấp dữ liệu camera EZVIZ của bạn?

“Alexa, quay căn bếp cho tôi xem nào.”

Lưu ý: Tính khả dụng của kỹ năng EZVIZ trong ứng dụng Amazon Alexa có thể thay đổi theo quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện hoặc nhóm hỗ trợ EZVIZ tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt câu hỏi cho Alexa!

IFTTT

Mỗi camera Wi-Fi EZVIZ và bộ thiết bị kết nối có dây đều có khả năng làm việc với các thiết bị nhà thông minh yêu thích của bạn thông qua IFTTT. Làm được nhiều hơn với camera an ninh EZVIZ.